x 1 persona 35 euro ( 8 sashimi,  8 uramaki special,  5 nigiri)
x 2 persone 70 euro (16 sashimi, 16 uramaki special, 10 nigiri)

x 1 person 35€ (8 sashimi, 8 uramaki special, 5 nigiri)
x 2 people 70€ (16 sashimi, 16 uramaki special, 10 nigiri)